Onderwijsproducten

 

Open Boek Cursus leescoördinator

Een leescoördinator helpt om meer eenheid in het leesonderwijs op school te brengen. De invalshoek is de leesbevordering: leesbeleving en ...

Lees meer

Themacollectie PO

Heeft u op school een project rond een bepaald thema? Bijvoorbeeld lente, de Tweede Wereldoorlog of (cyber)pesten?. De OBA stelt een collectie ...

Lees meer

V@school: de schoolbibliotheek geautomatiseerd

De OBA biedt u een online zoek- en uitleensysteem voor de schoolbibliotheek van basisscholen: V@school. Hiermee kunnen kinderen zelfstandig zoeken ...

Lees meer