Geen artikelen op uw bestellijst

Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 50,- per themacollectie PO

Themacollectie PO

Aanbieder: OBA Oosterdok (Centrale)

Heeft u op school een project rond een bepaald thema? Bijvoorbeeld lente, de Tweede Wereldoorlog of (cyber)pesten?. De OBA stelt een collectie materialen samen om uw lessen te verrijken. Deze leent u voor een periode van 8 weken.

Waarom
Leerlingen kunnen zich met behulp van actuele en aantrekkelijke boeken verdiepen in het thema dat aan de orde is in de klas.

Wat
Heeft u een thema of project in de klas of krijgt u een schrijver op bezoek en wilt u met de klas boeken lezen van die schrijver? Vraag dan een themacollectie. De OBA selecteert voor u 15 tot 30 materialen die u 8 weken lang mag houden.

De themacollectie kan bestaan uit (voor)leesboeken, informatieve boeken, strips, dvd’s of een mix van deze materialen. De OBA levert de materialen af op school en haalt ze ook weer op.
Per formulier kunt u één collectie aanvragen, vul voor meerdere collecties meerdere formulieren in.

Praktische informatie
Aanvragen: minimaal 4 weken van tevoren
Duur: 8 weken
Locatie: de OBA levert de materialen af op school en haalt ze ook weer op

Doelgroepen:
  • primair onderwijs
  • leerlingen primair onderwijs