Geen artikelen op uw bestellijst

Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
specifiek bedoeld voor scholen in Amsterdam Nieuw-West

Maakplaats 021: Mijn Amsterdam

Aanbieder: OBA Oosterdok (Centrale)

Het programma
Samen met Pakhuis de zwijger gaan leerlingen uit groep 8 drie dagen op presentaties en opdrachten komen voor deze nieuwe generatie Amsterdammers het verleden, heden en vooral de toekomst van de stad op actieve wijze aan bod.

Het programma start met een expeditie door Amsterdam-Noord, wat gebeurt er allemaal in een ander stadsdeel? Daarna gaan de kinderen zelf aan de slag in New Metropolis, de dependance van Pakhuis de Zwijger, om echt zelf na te denken over de toekomst van hun stad. Ze bedenken en ontwerpen zelf oplossingen voor de problemen van nu. De laatste dag komen alle klassen naar Pakhuis de Zwijger om de verschillende ideeën te presenteren.

Maakplaats 021 organiseert dit programma samen met Pakhuis de Zwijger, een van de partners van het project. Dit programma is specifiek bedoeld voor scholen in Amsterdam Nieuw-West.

Doel
• burgerschap en eigenaarschap stimuleren: de eigen stad en inwoners beter leren kennen en begrijpen hoe je hier zelf invloed op kunt uitoefenen
• bewustzijn creëren over de circulaire processen die de stad met zich meebrengt
• probleemoplossende vaardigheden: een probleem (h)erkennen en een plan voor een oplossing maken

Praktische informatie
Duur: 3 schooldagen
Data: september, oktober en november
Plaats: Pakhuis de Zwijger, New Metropolis

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 8