Inspiratieworkshop voor pedagogisch medewerkers

Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Prijs € 25,- per deelnemer,

Deze workshop is voor pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven, kinderopvangorganisaties met peutervoorziening en voorscholen en geeft informatie, ideeën en praktische tips om van kleine kinderen, grote lezers te maken.

De inhoud bepalen we in overleg, er kunnen verschillende accenten worden gelegd, waaronder ouderpartnerschap, meertalig opvoeden, laagtaalvaardigheid of ontwikkelingsfase. Doelgroepen zijn de baby, dreumes en peuter.

Doelgroepen:
  • voor- en vroegschoolse educatie
  • pedagogisch medewerkers kindercentra
Bijzonderheden:

OBA-lidmaatschap niet verplicht.
Locatie in overleg; bij OBA of op locatie