Geen artikelen op uw bestellijst

Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 100,-

Ouderbijeenkomst voor het primair onderwijs

Aanbieder: OBA Oosterdok (Centrale)

Waarom is voorlezen belangrijk? Wat lees je voor en hoe doe je dat? Waar vind je digitale prentenboeken? Hoe ondersteun ik mijn kind bij het leren lezen? Lees- en taalspelletjes, meertaligheid, allemaal vragen en thema’s die aan bod kunnen komen tijdens een ouderbijeenkomst, waarvan de inhoud in overleg kan worden bepaald.

Doel
• Ouders voorlichten over het belang van lezen
• Ouders informeren over geschikte boeken voor hun kinderen
• Ouders uitleggen welk moment goed is om samen te lezen.
• Ouders uitleg geven hoe de bibliotheek werkt

Uitvoering
Vaste onderdelen van een ouderbijeenkomst zijn de introductie van verschillende actuele (prenten)boeken voor een bepaalde leeftijd (in overleg) en informatie over de OBA. Verder gaan ouders met de bibliothecaris en de leerkracht in gesprek over de van te voren gekozen onderwerpen. De precieze duur en de inhoud van het programma worden afgestemd op de samenstelling van de groep.

Doelgroepen:
  • ouders via primair onderwijs


Bijzonderheden:

Praktische informatie
• Locatie: een OBA-vestiging naar keuze of in de school/instelling
• De school zorgt voor de werving van de ouders
• Het programma wordt in overleg samengesteld