Jonge Jury

Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Introductieles €50,- per klas
Dag van de Jonge Jury €5,- per leerling

Het programma
De OBA sluit aan bij het landelijke Jonge Jury programma met een interactieve introductieles in een OBA-vestiging naar keuze en een afsluitende Dag van de Jonge Jury in de Centrale OBA. De precieze invulling van de introductieles wordt met u besproken en kan variëren van een speeddate met Jonge Jury boeken tot een workshop boekverslag 2.0 over een Jonge Jury boek. Het Jonge Jury programma wordt afgesloten in juni met een spetterende dag vol schrijvers, verhalen, muziek en dans in de Centrale OBA.

Introductieles
Duur: 60 minuten
Plaats: OBA-vestiging naar keuze (ook Centrale)

Dag van de Jonge Jury lokaal
Duur: ochtend/middag
Plaats: Centrale OBA

Doelgroepen:
  • leerlingen onderbouw voortgezet onderwijs
Meer informatie:
  • Website Jonge Jury