Adviesgesprek over de leesomgeving

Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
gratis; OBA-registratie verplicht.

Ontvang gratis een adviesgesprek over de leesomgeving in uw VVE-instelling of kinderopvang.

Hoe is het boekenaanbod? Wat is de ondersteunde rol van de pedagogisch medewerkers en bibliothecarissen en de stimulerende rol van ouders? Hoeveel tijd en plek is er voor voorlezen?

Doelgroepen:
  • kinderdagverblijven
  • kinderopvang
  • peuterspeelzalen
  • pedagogisch medewerkers kindercentra
Bijzonderheden:

Praktische informatie
Duur: 1 uur
Locatie: in de kinderopvangorganisatie