Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 40,- per collectie VVE

Themacollectie VVE

Bent u in de kinderopvangorganisatie met VVE peutervoorziening of op de voorschool bezig met een bepaald thema? Bijvoorbeeld lente, feest of het lichaam? Bij de OBA kunt u een collectie boeken lenen om uw thema te verrijken.

Wat: De OBA stelt speciale themacollecties samen voor peuters, bijvoorbeeld in aansluiting op het VVE-programma. Zo'n collectie bestaat uit 15 tot 30 materialen die u leent voor een periode van 8 weken. De OBA levert de materialen af en haalt ze ook weer op.

Per formulier kunt u één collectie aanvragen. Vul voor meerdere collecties meerdere formulieren in.

Praktische informatie
Aanvragen: minimaal 4 weken van tevoren
Duur: 8 weken
Locatie: de OBA levert de materialen af op locatie en haalt ze ook weer op

Doelgroepen:
  • kinderopvang
  • voor- en vroegschoolse educatie
Bijzonderheden:

Praktische informatie
Duur: 6 weken
Samenstelling: 15 tot 30 exemplaren (afhankelijk van gekozen thema)
Locatie: de OBA levert de materialen af en haalt ze ook weer op