Themacollecties voor baby's en peuters

Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 40,- per collectie
lidmaatschap verplicht

Bent u in de kinderopvang of op de peuterspeelzaal bezig met een bepaald thema? Bijvoorbeeld lente, feest of het lichaam? Bij de OBA kunt u boeken lenen om uw thema te verrijken.

Wat: De OBA stelt speciale themacollecties samen, bijvoorbeeld in aansluiting op het VVE-programma. Zo'n collectie bestaat uit 15 tot 30 materialen die u leent voor een periode van 8 weken. De OBA levert de materialen af en haalt ze ook weer op.

Per formulier kunt u één collectie aanvragen. Vul voor meerdere collecties meerdere formulieren in.

Doelgroepen:
  • baby's in de kinderopvang (0-2 jaar)
  • peuters op de peuterspeelzaal (2-4 jaar)
Bijzonderheden:

Praktische informatie
Duur: 8 weken
Locatie: de OBA levert de materialen af en haalt ze ook weer op