Boekenkist: De gelukvinder – Edward van de Vendel

Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 40,-
Lidmaatschap verplicht.

Op zoek naar een geschikt boek voor de hele klas? Deze boekenkist bevat dertig exemplaren van De gelukvinder van Edward van de Vendel (1964). Dit boek gaat over Hamayun, die zijn vaderland Afghanistan moet ontvluchten en met zijn familie in Nederland terechtkomt. De gelukvinder maakt deel uit van de Slash-reeks. Dit zijn boeken van bekende schrijvers, geschreven op basis van het waargebeurde levensverhaal van een bijzondere jongere.

Praktische informatie
Duur: 8 weken bruikleen inclusief brengen en ophalen door de OBA
Product bestaat uit: 30 boeken

Doelgroepen:
  • leerlingen onderbouw voortgezet onderwijs
Kerndoelen

  • kerndoel 1 Nederlandse taal; mondelinge informatieverwerving
  • kerndoel 2 Nederlandse taal; mondelinge uitdrukkingsvaardigheden