Geen artikelen op uw bestellijst

Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 90,- per klas

Whodunnit?!

Aanbieder: OBA Oosterdok - Centrale

Het programma
In 'Whodunnit?!' staat het oplossen van een moord centraal. In verschillende online en papieren bronnen gaan de leerlingen op zoek naar aanwijzingen. Via de onderzoeksopdrachten trainen zij hun informatievaardigheden zoals het zoeken, selecteren en vergelijken van relevante bronnen. De grote vraag is... Whodunnit?!

Praktische informatie
Domein: 21st century skills
Duur: 90 minuten
Plaats: OBA-vestiging naar keuze

Doelgroepen:
  • leerlingen onderbouw vmbo
  • brugklassers