Geen artikelen op uw bestellijst

Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 1,- per stuk

Leeslogboek: groep 4 & 5

Aanbieder: OBA Oosterdok (Centrale)

Met dit leeslogboek houden uw leerlingen op een leuke en speelse manier een leesdagboek bij. Ze schrijven welke boeken ze gelezen hebben en wat ze ervan vinden. Een leuke en toegankelijke manier om het lezen te stimuleren in de klas en thuis.

Waarom
Hoe meer kinderen lezen, hoe beter hun lees- en leerprestaties. Regelmatige aandacht voor leesbevordering zorgt ervoor dat kinderen positieve leeservaringen opdoen. Met de leeslogboekjes krijgen ouders, leerkrachten en bibliothecarissen inzicht in wat het kind leest. Hierdoor kan specifieker aandacht aan het lezen gegeven worden. Bovendien is het een goede manier om ouders meer te betrekken bij het lezen en voorlezen.

Wat
Deze prachtig vormgegeven leeslogboekjes zijn een fantastische aanvulling voor leesbevordering in de klas. Aan het eind van het jaar hebben de kinderen een mooi overzicht van alle gelezen boeken. Met opdrachten voor kinderen uit groep 4 en 5. Het kleurrijke schriftje heeft mooie illustraties van Willem Kolvoort.

A5 - 32 pagina`s.
Een uitgave van Biblionet Drenthe.
Ontwerp Karen Saaman. Illustraties Willem Kolvoort.

Doelstellingen leerkracht en/of ouder
• Kan de leesinteresse van de leerling volgen
• Kan hierdoor de leerling stimuleren om een boek te pakken die hem/ haar stimuleert naar de volgende fase in de leesontwikkeling

Doelstellingen leerling
• Evalueert de tekst met emotieve argumenten.
• Kan met medeleerlingen leeservaringen uitwisselen

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 5
  • leerlingen primair onderwijs, groep 4