Geen artikelen op uw bestellijst

inhoud bekijken

Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 1,00 per stuk

Leeslogboek: groep 6, 7 & 8

Met dit leeslogboek houden uw leerlingen op een leuke en speelse manier een leesdagboek bij. Ze schrijven welke boeken ze gelezen hebben en wat ze ervan vinden. Een leuke en toegankelijke manier om het lezen te stimuleren in de klas en thuis.

Waarom
Hoe meer kinderen lezen, hoe beter hun lees- en leerprestaties. Regelmatige aandacht voor leesbevordering zorgt ervoor dat kinderen positieve leeservaringen opdoen. Met de leeslogboekjes krijgen ouders, leerkrachten en bibliothecarissen inzicht in wat het kind leest. Hierdoor kan specifieker aandacht aan het lezen gegeven worden. Bovendien is het een goede manier om ouders meer te betrekken bij het lezen en voorlezen.

Wat
Deze prachtig vormgegeven leeslogboekjes zijn een fantastische aanvulling voor leesbevordering in de klas. Te gebruiken tijdens de Nederlandse Kinderjury of gewoon het hele jaar door. Het kleurrijke schriftje heeft mooie illustraties van Willem Kolvoort. Met opdrachten voor kinderen uit groep 6 t/m 8.

A5 - 32 pagina`s.
Een uitgave van Biblionet Drenthe.
Ontwerp Karen Saaman. Illustraties Willem Kolvoort.

Doelstellingen leerkracht en/of ouder
• Kan de leesinteresse van de leerling volgen
• Kan hierdoor de leerling stimuleren om een boek te pakken die hem/ haar stimuleert naar de volgende fase in de leesontwikkeling

Doelstellingen leerling
• Evalueert de tekst met emotieve argumenten.
• Kan met medeleerlingen leeservaringen uitwisselen

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 6
  • leerlingen primair onderwijs, groep 7
  • leerlingen primair onderwijs, groep 8