Geen artikelen op uw bestellijst

Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 125,- voor nieuwe deelnemers
€ 75,- vanaf het tweede jaar

Monitor: Het leesgedrag en plezier meten van de leerlingen

Aanbieder: OBA Oosterdok (Centrale)

Samen met de school monitort de OBA leesgedrag en leesplezier. Op basis van verzamelde informatie stellen we samen doelstellingen op voor de school.

Waarom
Kinderen die minimaal een kwartier per dag lezen scoren hoger op de Cito-toets, op taal maar ook op andere vakken als rekenen en wereldoriëntatie. Daarom vinden wij het belangrijk om leerkrachten en scholen te ondersteunen en het leesplezier op scholen te bevorderen. Met behulp van deze monitor krijgt u inzicht in de situatie op uw school. Hier kunt u vervolgens op inspelen.

Wat
In samenwerking met de school monitort de OBA het leesgedrag en leesplezier. Er wordt informatie verzameld over het leen- en leesgedrag van leerlingen, de leesmotivatie van leerlingen en het leesbevorderend gedrag van leerkrachten. De bibliotheek verzamelt gegevens en maakt op basis daarvan een analyse. Vervolgens stellen we gezamenlijk doelstellingen op voor de school. Hierbij formuleren we een werkwijze en planning. Door na een bepaalde periode opnieuw te meten, krijgt u inzicht in wat de aanpak heeft opgeleverd en welke andere ontwikkelingen mogelijk om actie vragen.

Op die manier krijgt u inzicht in:
• hoeveel de leerlingen in groep 4 t/m 8 lenen en lezen
• hoe het staat met de leesmotivatie van deze leerlingen
• wat de leerkrachten in groep 1 t/m 8 doen om het lezen te bevorderen
• hoe de school het doet ten opzichte van andere scholen die deelnemen aan de monitor

Doelstellingen
• Leerlingen op school meer laten lezen
• De leesscores van leerlingen verbeteren
• Het leesgedrag en leesplezier van leerlingen in kaart brengen
• Het verbeteren van de leesomgeving

Praktische informatie
• De monitor wordt opengesteld in december 2019/januari 2020
• Aanmelden voor 1 november 2019

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs
  • leerkrachten primair onderwijs