Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€50,- per deelnemer

BoekStart Training interactief voorlezen 0-4 jaar

Deze training is bedoeld voor gastouders en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, die werken met kinderen van 0-4 jaar. In twee bijeenkomsten gaan we nader in op interactief voorlezen voor deze doelgroep.

Waarom
Peuters die elke dag 15 minuten worden voorgelezen, presteren op school beter in taal en rekenen. Ook hebben ze een voorsprong in hun sociaal-emotionele, lichamelijke en creatieve ontwikkeling. Voorlezen aan peuters en dreumesen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en geeft veel plezier. Het effect van voorlezen is sterk afhankelijk van de manier waarop wordt voorgelezen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen hun woordenschat sterker uitbreiden wanneer interactief wordt voorgelezen dan wanneer op de gangbare manier wordt voorgelezen. Daarom heeft de OBA een training interactief voorlezen aan pedagogische medewerkers in het aanbod.

Wat
De training bestaat uit twee bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is gericht op de doelgroep 0 tot 2 jaar, de tweede op doelgroep 2 tot 4 jaar. Aan bod komen onder meer:
- het gebruik van filmfragmenten en openingsverhalen bij het interactief voorlezen
- organiseren van interactief voorlezen, met o.a. babyboekjes en peuterboeken

Doelgroepen:
  • gastouderopvang
  • kinderopvang
  • pedagogisch medewerkers kindercentra
Bijzonderheden:

Praktische informatie
Duur: twee bijeenkomsten van 2 uur.
Locatie: OBA Centrale / OBA vestiging