Geen artikelen op uw bestellijst

Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€250,- per deelnemer
3 dagdelen, inclusief certificaat en afnemen monitor

BoekStart Cursus Voorleescoördinator

Aanbieder: OBA Oosterdok (Centrale)

Deze cursus leidt pedagogisch medewerkers in de VVE en kinderopvang op tot voorleescoördinator. Onderwerpen als het voorlezen aan jonge kinderen, interactief voorlezen en ouderbetrokkenheid komen aan bod.

Waarom
Pedagogisch medewerkers zijn belangrijke intermediairs om kinderen te ondersteunen bij het begin van hun 'leesontwikkeling', zeker voor kinderen uit gezinnen waar niet of nauwelijks wordt voorgelezen. Met een voorleescoördinator op het kinderdagverblijf of de voorschool is het voorleesbeleid goed geborgd.

Wat
Deze training bestaat uit drie dagdelen. Onderdeel van de training is de opdracht een voorleesplan te schrijven voor de eigen organisatie.

Doelgroepen:
  • kinderopvangsector
  • pedagogisch medewerkers kindercentra
  • kinderdagverblijven


Bijzonderheden:

Praktische informatie
Prijs: €250,- (iedere volgende deelnemer uit dezelfde organisatie €200,-)
Duur: drie dagdelen binnen een periode van vier maanden
Data: in overleg in het voorjaar of najaar
Locatie: in de Centrale OBA / OBA vestiging