Geen artikelen op uw bestellijst

Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 40,- voor 5 weken

Leskist Boek en film Iep

Aanbieder: OBA Oosterdok - Centrale

Lees met groep 7 of 8 het boek ‘Iep’ van Joke van Leeuwen en bekijk vervolgens samen de verfilming van het boek.

Waarom
Ieder kind beleeft een boek anders. Door allemaal hetzelfde boek te lezen, de verfilming ervan te bekijken en er vervolgens over te praten gaan kinderen het boek beter begrijpen. Het uitwisselen van ervaringen en meningen is erg leerzaam. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die op school regelmatig samen boeken lezen en praten over boeken en hier verwerkingsactiviteiten over maken, hoger scoren op begrijpend lezen dan de leerlingen die traditioneel taalonderwijs krijgen.

Wat
Lees met de klas het boek ‘Iep’ van Joke van Leeuwen. Ontvang voor een periode van 6 weken 27 exemplaren van het boek, de verfilming op dvd en een lesbrief voor de docent met tips om over het boek te praten in de klas en de leesbeleving te stimuleren. Want wat is er leuker dan een boek lezen, er een film over te kijken en vervolgens met elkaar over het verhaal te praten?

Over het boek
‘Iep’, Joke van Leeuwen

Op een dag ziet Warre onder een struik iets vreemds liggen. De vogelkenner Warre vindt het vogelmeisje, dat vleugels in plaats van armen heeft, onder een struik en neemt het mee naar huis. Daar proberen hij en zijn vrouw Tine haar met verpletterend veel liefde op te voeden tot een beschaafd meisje. Dat mislukt: ze is ontembaar. Ze leert wel een beetje praten maar kan van de klinkers alleen de i zeggen, zodat haar naam Viegeltje wordt in plaats van Vogeltje. De langste zin die ze uit kan brengen, luidt: Ik miet un bieteriemetje mit pindekies.

Tine naait een fladderjasje voor Viegeltje dat haar vleugels verbergt, maar toch vliegt ze op een dag weg. Overal waar Viegeltje neerstrijkt, willen de mensen haar houden, maar steeds vliegt ze er weer vandoor zonder dag te zeggen. Het slot is ontroerend: Tine en Warre mogen Viegeltje verzorgen als ze een schot hagel door haar vleugels heeft gekregen, en laten haar tenslotte gaan. Met als afscheidsgeschenk een gouden ringetje met Gieje ries erin gegraveerd. Zelfs Tine begrijpt dan dat ze alleen te redden is door haar los te laten. Viegeltjes kon je niet houden, behalve in je gedachten.

Doelstellingen
• Leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.
• Leerlingen bestaande werken op het terrein van fictie te waarderen.
• Leerlingen leren te praten over emoties die een boek bij hen oproept.
• Leerlingen ontwikkelen een positief beeld tegenover het gebruik van geschreven taal.

Praktische informatie
• duur van het project: 5 weken (exclusief brengen en halen)
• periodes: (geef uw voorkeur aan op het bestelformulier)
1: week 36 t/m 40 (maandag 2 sept t/m vrijdag 4 oktober)
2: week 45 t/m 49 (maandag 4 november t/m vrijdag 6 december)
3: week 3 t/m 8 (maandag 13 januari t/m vrijdag 21 februari)
4: week 12 t/m 16 (maandag 16 maart t/m vrijdag 17 april)
5: week 21 t/m 25 (maandag 18 mei t/m vrijdag 19 juni)
• locatie: op school
• product bestaat uit: 27 boeken, 1 dvd, 1 lesbrief

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 8
  • leerlingen primair onderwijs, groep 7