Geen artikelen op uw bestellijst

inhoud bekijken

Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 2,- per boek per half jaar

Collectie op maat PO/VO

Vul uw eigen schoolbibliotheek tijdelijk aan met materialen van de OBA. Bijvoorbeeld met leesboeken, informatieve boeken, Engelse boeken of andere materialen rond een bepaald thema. U kunt de Collectie op maat, bestaande uit minimaal 50 items, een half jaar lenen.

Waarom
Scholen met een grote schoolbibliotheek behalen betere leesresultaten dan scholen met een kleine schoolbibliotheek, die het op hun beurt weer beter doen dan scholen zonder schoolbibliotheek. De OBA biedt u de mogelijkheid uw eigen collectie tijdelijk aan te vullen met materialen van de OBA.

Wat
Met een Collectie op maat kunt u voor de periode van een half jaar de eigen collectie aanvullen met materialen van de OBA. Bijvoorbeeld leesboeken of materialen rond een bepaald thema. De materialen worden door de OBA op school afgeleverd en opgehaald volgens afspraak.
Zorg dat u een collectie minimaal 4 weken voordat u deze wilt ontvangen bestelt. Per formulier kunt u één collectie aanvragen, vul voor meerdere collecties meerdere formulieren in.

N.B.: Vanaf AVI-niveau M5 stellen we geen collecties op AVI-niveau meer samen, maar worden er boeken passend bij de leeftijd van de kinderen geselecteerd.

Praktische informatie
Aanvragen: minimaal 4 weken van tevoren
Duur: een half jaar
Locatie: de OBA levert de materialen af op school en haalt ze ook weer op

Doelgroepen:
  • voortgezet onderwijs
  • primair onderwijs
  • leerlingen primair onderwijs
  • leerlingen onderbouw voortgezet onderwijs
  • leerlingen bovenbouw voortgezet onderwijs