Geen artikelen op uw bestellijst

inhoud bekijken

Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€325,-

Inclusief het cursusboek (€27,50), en de cursusmap (€15,-).

Open Boek Cursus leescoördinator

Een leescoördinator helpt om meer eenheid in het leesonderwijs op school te brengen. De invalshoek is de leesbevordering: leesbeleving en –interesse, leesmotivatie en literaire competenties. De leescoördinator draagt met steun van het team zorg voor de basisvoorwaarden: een visie op lezen, voldoende (voor)leestijd, een actuele en gevarieerde boekencollectie, de kwaliteit van werkvormen, deelname aan leesactiviteiten en –projecten en deskundigheidsbevordering voor leerkrachten.

Doel
• Het leesplezier, leesgedrag en de leesomgeving op school verbeteren.
• Het kennismaken met en uitwisselen van verschillende soorten werkvormen en activiteiten rondom boeken.
• Het kennen van de richtlijnen en het opzetten en bijhouden van een goede schoolbibliotheek als motor van de leesbevordering.

Uitvoering
De cursus Open Boek bestaat uit vijf bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er ingegaan op de effecten van een goede leesomgeving, de verschillende boekensoorten en hun functie, saneren en beheren van de schoolbibliotheek, leescultuur op school, leesbevordering in het basisonderwijs, specifieke werkvormen voor leesinteresse en het schoolleesplan.
De cursus eindigt met de opdracht een schoolleesplan te schrijven voor de eigen school. Na afloop van de cursus ontvangen de cursisten een certificaat.

Praktische informatie
Data: woensdag 30 oktober en 20 november 2019, 15 januari, 5 februari, en 4 maart 2020
Tijd: 15:00 – 17:30 uur
Locatie: OBA Oosterdok

De cursus is met 40 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl

Dit jaar kunt u gebruik maken van één uur gratis advies van een educatieve specialist op leesbevorderingsgebied. Zij helpen u graag en komen langs op uw school om samen te bekijken hoe de leesomgeving verbeterd kan worden.

Voor alle leescoördinatoren wordt twee keer per jaar een netwerkbijeenkomst georganiseerd.Doelgroepen:
  • leerkrachten primair onderwijs
  • leerlingen primair onderwijs