Bibliotheekbezoek plus: Werkstuk in de klas plus bronnen zoeken in de oba

Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 75,-
Lidmaatschap verplicht


Met dit project, van minimaal 10 weken, maken de kinderen uit groep 6, 7 of 8 een werkstuk in de klas. In één aanvullende bibliotheekles leren kinderen de vaardigheden die nodig zijn om goed informatie te zoeken en vinden in de bibliotheek. Vinden kinderen in uw klas het maken van een werkstuk lastig? Met dit project leren kinderen de vaardigheden om gestructureerd een werkstuk te maken. Vaardigheden die ze hun leven lang kunnen gebruiken.

In de klas:
Voor dit project is een digitale toolkit samengesteld, met een handleiding, werkbladen om zelf te printen en tips voor het zoeken op internet. Er zijn handleidingen op drie niveaus. In niveau 1 kiezen de leerlingen een dier, in niveau 2 een land en/of sport en in niveau 3 kiezen ze een eigen onderwerp.
De handleiding bevat lessen om uw leerlingen stapsgewijs een werkstuk te laten maken. In verschillende lessen gaan uw leerlingen informatie selecteren, ordenen, interpreteren en verwerken.
In de eerste les kiezen de leerlingen in de klas een onderwerp. De tweede les is in de bibliotheek (zie ‘Bibliotheekles’). De acht lessen die volgen worden in de klas gegeven en uitgevoerd. De duur van dit project is minimaal 10 weken.

Bibliotheekles:
Tijdens de tweede les gaan de kinderen in de bibliotheek aan de slag met hun zelfgekozen onderwerp. Ze leren wat goede bronnen zijn, hoe er gezocht kan worden in de verschillende bronnen van de bibliotheek. Aan het eind van dit bibliotheekbezoek gaat elk kind met een boek naar school. U brengt de boeken na afloop van dit project weer terug naar de bibliotheek.

Leveringsvoorwaarden:
Voor dit project worden veel informatieve boeken uit de collecties van de OBA-vestigingen gebruikt. Daarom is er een limiet aan het aantal groepen dat kan deelnemen aan dit project en worden de deelnemende groepen ingedeeld gedurende het hele schooljaar.

Belangrijke voorwaarden voor het bibliotheekbezoek:
• Planning en organisatie voor dit bibliotheekbezoek dient aan het begin van het schooljaar besproken te worden met de desbetreffende vestiging.
• De onderwerpen moeten 4 weken van te voren met de bibliotheekmedewerker worden doorgesproken. Niet alle onderwerpen zijn geschikt om in de bibliotheek mee aan de slag te gaan.
• Dit bibliotheekbezoek heeft alleen een meerwaarde aan u daadwerkelijk in de klas aan de slag gaat met het maken werkstukken. Vooraf moet de eerste les uit de lessenserie op school zijn behandeld.
• De bibliotheek neemt alleen het stuk ‘informatie zoeken’ voor zijn rekening. Het maken van een werkstuk bestaat uit meerdere stappen/ onderdelen en deze komen in de klas aan bod.

Doel:
• Leerlingen weten wat een bron is.
• Leerlingen leren gericht zoeken naar informatieve bronnen in een openbare bibliotheek
• Leerlingen leren de informatieve bronnen doelbewust te gebruiken (bijvoorbeeld door te kijken naar de inhoudsopgave en het register).


Praktische informatie voor het bibliotheekbezoek:
• 1 bibliotheekbezoek van 1,5 uur (de overige lessen vinden plaats in de klas en worden door de leerkracht zelf uitgevoerd in minimaal 10 weken)
• Locatie: een OBA-vestiging naar keuze
• De school zorgt voor minimaal 1 begeleider per 12 leerlingen


Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 7
  • leerlingen primair onderwijs, groep 6
  • leerlingen primair onderwijs, groep 8