Geen artikelen op uw bestellijst

inhoud bekijken

Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 40,- voor 6 weken

Leskist Prentenboeken Boer Boris

Ga met de groepen 1 en 2 aan de slag met een krat vol Boer Boris boeken en materialen.
Boer Boris heeft een eigen boerderij en rijdt de hele dag op zijn rode tractor rond. Er zijn al heel wat avonturen van Boer Boris verschenen. De teksten van Ted van Lieshout zijn grappig en allemaal op rijm. Ideaal dus om voor te lezen. Spelenderwijs leren kinderen tellen, ontdekken ze de kleuren en ontmoeten ze de dieren en dingen op de boerderij. De illustraties zijn gemaakt door Philip Hopman.

Doel
• Een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van leesplezier bij kinderen
• De taalontwikkeling van kleuters stimuleren
• Leerkrachten inspireren om op een creatieve wijze verhalen voor te lezen

Uitvoering
In het krat zitten verschillende Boer Boris materialen; de Boer Boris boeken, vertelplaten en lessuggesties. Op school kan met de lessuggesties en de Boer Boris materialen aan de slag worden gegaan met het thema boerderij.

Praktische informatie:
duur van het project: u leent de kist met materialen voor 6 weken. De kist wordt gebracht op school en ook weer opgehaald.
locatie: op school
product bestaat uit: Boer Boris boeken, boerderij boeken, vertelplaten Boer Boris gaat naar zee en lessuggesties.

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 2
  • leerlingen primair onderwijs, groep 1