Geen artikelen op uw bestellijst

Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 40,- voor 5 weken

Leskist Prentenboeken Boer Boris

Aanbieder: OBA Oosterdok - Centrale

Ga met de groepen 1 en 2 aan de slag met een krat vol Boer Boris boeken en materialen.
Boer Boris heeft een eigen boerderij en rijdt de hele dag op zijn rode tractor rond. Er zijn al heel wat avonturen van Boer Boris verschenen. De teksten van Ted van Lieshout zijn grappig en allemaal op rijm. Ideaal dus om voor te lezen. Spelenderwijs leren kinderen tellen, ontdekken ze de kleuren en ontmoeten ze de dieren en dingen op de boerderij. De illustraties zijn gemaakt door Philip Hopman.

Doel
• Een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van leesplezier bij kinderen
• De taalontwikkeling van kleuters stimuleren
• Leerkrachten inspireren om op een creatieve wijze verhalen voor te lezen

Uitvoering
In het krat zitten verschillende Boer Boris materialen; de Boer Boris boeken, vertelplaten en lessuggesties. Op school kan met de lessuggesties en de Boer Boris materialen aan de slag worden gegaan met het thema boerderij.

Praktische informatie
• duur van het project: 5 weken (exclusief brengen en halen)
• periodes: (geef uw voorkeur aan op het bestelformulier!)
1: week 36 t/m 40 (maandag 2 sept t/m vrijdag 4 oktober)
2: week 45 t/m 49 (maandag 4 november t/m vrijdag 6 december)
3: week 3 t/m 8 (maandag 13 januari t/m vrijdag 21 februari)
4: week 12 t/m 16 (maandag 16 maart t/m vrijdag 17 april)
5: week 21 t/m 25 (maandag 18 mei t/m vrijdag 19 juni)
• locatie: op school
• product bestaat uit: Boer Boris boeken, boerderij boeken, vertelplaten Boer Boris gaat naar zee en lessuggesties.

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 1
  • leerlingen primair onderwijs, groep 2