Geen artikelen op uw bestellijst

Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 100,- in de OBA / € 150,- op locatie

Ouderbijeenkomst voor kinderopvang en voorscholen

Aanbieder: OBA Oosterdok (Centrale)

Waarom is voorlezen belangrijk? Wat lees je voor en hoe doe je dat? Waar vind je digitale prentenboeken? Lees- en taalspelletjes, meertaligheid, allemaal vragen en thema’s die aan bod kunnen komen tijdens een ouderbijeenkomst, waarvan de inhoud in overleg kan worden bepaald.

Doel
• Ouders voorlichten over het belang van lezen
• Ouders informeren over geschikte boeken voor hun kinderen
• Ouders uitleggen welk moment goed is om samen te lezen.

Uitvoering
Vaste onderdelen van een ouderbijeenkomst zijn de introductie van verschillende actuele (prenten)boeken voor een bepaalde leeftijd (in overleg) en informatie over de OBA. Verder gaan ouders met de bibliothecaris en de pm'er/ouder contact medewerker in gesprek over de van te voren gekozen onderwerpen. De precieze duur en de inhoud van het programma worden afgestemd op de samenstelling van de groep.

Doelgroepen:
  • voor- en vroegschoolse educatie
  • ouders via de kinderopvang


Bijzonderheden:

Praktische informatie:
• Duur: 1- 1,5 uur
Praktische informatie
Duur: 1-1,5 uur
Locatie: een OBA-vestiging naar keuze of in de voorschool/instelling
• De kinderopvangorganisatie zorgt voor de werving van de ouders
• Het programma wordt in overleg samengesteld