Geen artikelen op uw bestellijst

Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 90,- per klas

Leeskracht

Aanbieder: OBA Oosterdok (Centrale)

Het programma
Leeskracht is een programma gericht op het vergroten van leesplezier. Leerlingen uit de onderbouw van de middelbare school vinden een boek dat bij hun interesses aansluit en krijgen leestips op maat.

Leeskracht start met een korte film waarin jongeren vertellen wat zij hebben met lezen en boeken. Daarna werken leerlingen in duo's achter de computer en voeren naar aanleiding van boekfragmenten korte opdrachten uit. Tot slot krijgen de leerlingen individuele leestips in de Leestips-app en zoeken zij in de OBA naar een geschikt boek.

Kijk voor meer informatie over het programma Leeskracht op leeskracht.nl.

Praktische informatie
Domein: leesbevordering
Duur: 90 minuten
Plaats: OBA-vestiging naar keuze

Doelgroepen:
  • leerlingen onderbouw praktijkonderwijs
  • leerlingen onderbouw voortgezet onderwijs