Geen artikelen op uw bestellijst

inhoud bekijken

Voorwaarden OBA School voor kinderopvang en onderwijsinstellingen VVE/PO/VO

 

-       Producten en diensten van OBA School(betaald of gratis) zijn toegankelijk voor instellingen VVE/PO/VO

-       De OBA vraagt wel om een overeenkomst te tekenen tot wederopzegging

-        Bij een bezoek aan een van de OBA vestigingen zijn het reglement  en het Privacy Statement van  de OBA van toepassing

-       Wijzigingen voorbehouden

 

Voorwaarden programma’s:

 

-       Het intekenen op programma’s betekent dat de bibliotheek haar uiterste best doet deze in te plannen. Het kan echter gebeuren dat niet alle aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Over het verschuldigde bedrag ontvangt de instelling een factuur van de OBA

-        De VVE instellingen worden tijdig geïnformeerd over de planning van de programma’s. De PO aanvragen voor het nieuwe schooljaar  worden in de eerste weken van  het schooljaar ingepland en gecommuniceerd. Aanvragen tijdens het schooljaar moeten minimaal  6 weken  van te voren worden gedaan

-       U ontvangt twee weken voor aanvang van elk programma via e-mail nadere informatie van­uit OBA School  over de voorbereiding op school, het programma in de OBA vestiging of op school en de afsluiting

-       Mocht u niet op de gemaakte afspraak kunnen komen, laat u ons dit uiterlijk 4 weken van te voren weten, dan kijken we of het moge­lijk is een andere datum te prikken. Wanneer u zich niet  tijdig afmeldt, vindt er geen restitutie plaats

-       De vaste PMer / leerkracht / docent heeft een actieve rol bij het programma en is verantwoordelijk voor de orde in de groep

-       Bij alle programma’s gaan we uit van de standaard groepsgrootte en staat aangegeven welke begeleiding nodig is

-       Bij ziekte of andere onvoorziene omstandig­heden van de OBA medewerker  krijgt u van ons zo snel mogelijk bericht. Ook dan maken we in overleg met u een nieuwe afspraak

-       De materialen zijn niet vrij van intellectuele eigendomsrechten. Deze zijn en blijven eigendom van de OBA. Het is niet toegestaan materiaal zonder toestemming van de OBA te verveelvoudigen of te verspreiden, tenzij de OBA daarvoor expliciet schriftelijke toestemming heeft gegeven

-       Gebruik is alleen toegestaan voor eigen, besloten, educatieve, non-commerciële toepassing

 

Uitleenvoorwaarden themacollecties, les- of boekenkisten  en collecties op maat

 

-       U dient een overeenkomst met de OBA getekend te hebben

-       Het bestellen van collecties betekent dat de bibliotheek haar uiterste best doet om deze samen te stellen. Het kan echter gebeuren dat de aanvraag niet gehonoreerd kan worden. Over het verschuldigde bedrag ontvangt de instelling een factuur van de OBA

-       Na reservering via de webshop van een of meerdere collecties nemen wij contact op met de instelling om verdere afspraken te maken

-       De uitleentermijn is 6 weken exclusief transport

-       U bent gedurende de uitleenperiode verantwoordelijk voor de materialen

-       We gaan ervan uit dat u zorg draagt voor onze materialen en ze in goede staat retourneert

-       Mocht er onverhoopt toch schade ontstaan of materialen zoekraken, dan dient u dit te melden. Voor het vervangen c.q. repareren van materialen kunnen naast de werkelijke kosten, ook verwerkingskosten worden berekend

-       Indien de collectie niet tijdig retour is, kunnen de transportkosten en andere kosten in rekening worden gebracht

-       De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld

-       De collectie mag alleen voor onderwijsdoeleinden worden gebruikt

-       Uitlenen aan derden is niet toegestaan

-       Na terugkomst controleren wij de inhoud van de collectie aan de hand van de meegeleverde checklist

-       U dient dit ook te doen bij het ontvangen en retourneren van de collectie. Indien u onjuistheden constateert, vragen we u dit direct aan ons te melden school@oba.nl

 

Het afnemen van een programma of lenen van een collectie kan alleen als u akkoord gaat met bovenstaande voorwaarden.

 

Wij wensen u veel (lees)plezier rondom alle activiteiten. Als u suggesties voor verbetering heeft, horen wij deze graag via school@oba.nl